AKTUALNOŚCI
ZGŁOSZENIA 2014
DLA ODWIEDZAJĄCYCH
DLA WYDAWCÓW
DLA PRASY
ARCHIWUM - 2013 ROK
ARCHIWUM - 2012 ROK
ARCHIWUM - 2011 ROK
ARCHIWUM - 2010 ROK
ARCHIWUM - 2009 ROK
ARCHIWUM - 2008 ROK
ARCHIWUM - 2007 ROK
 
III SALON KSIĄŻKI BIAŁORUSKIEJ
DRUKUJ

III Salon Książki Białoruskiej jest próbą pokazania dorobku wydawnictw białoruskich. Białoruś to kraj poszukujący swojej tożsamości historycznej, co stwarza szerokie pole dla wydawców wszelkiego rodzaju literatury historycznej, dotyczącej zwłaszcza Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Salon zorganizowano wraz z Białoruskim Towarzystwem Historycznym.


 

Projekt III Salon Książki Białoruskiej współfinansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach  konkursu Wspólne działania polsko-białoruskie 2014.

 

III SALON KSIĄŻKI BIAŁORUSKIEJ, STOISKO NR 42   

ALPEJSKIE INWESTYCJE
ARCHE
CZASOPIS. BIAŁORUSKI MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY
MUZEUM MAŁEJ OJCZYZNY W STUDZIWODACH

BIAŁORUSKIE TOWARZYSTWO HISTORYCZNE
STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY BIAŁORUSKICH
BIEŁY KRUMKACZ
XOROSHE
EHU-PROPILEI
EKONOMRESS
ENCYKLOPEDIX
GOLIATY
JANUSZKIEWICZ
LOGWINOW
PACZATKOWAJA SZKOŁA
TECHNOLOGIA
WITPOSTER
ZMICIER KOŁAS
ZMICIER WISZNEW

 

29 LISTOPADA (SOBOTA)

15.00 Panel dyskusyjny ORSZA 1514


Prelegenci:

PROF. MIROSŁAW NAGIELSKI (Prodziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego), Wojskowość polsko-litewska i moskiewska na przełomie XV i XVI wieku.
DOC. GEDYMINAS LESMAITIS
(docent Instytut Historii Litwy),
Współpraca wojskowa Litwy i Polski na początku XVI wieku.

DR TOMASZ BOHUN
(redakcja „Mówią wieki”), Badania na temat
bitwy pod Orszą na Białorusi i w Polsce – stan obecny.

ALEKSANDER KAZAKOU
(asystent Katedry Historii Białorusi
i Politologii Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Technologicznego), Gdzie odbyła się bitwa orszańska 1514 r.?

DR HAB. OLEG ŁATYSZONEK
(Białoruskie Towarzystwo Historyczne),
Litwini, Rusini i Moskwicini: kształtowanie się tożsamości etnicznej na przełomie średniowiecza i wczesnej nowożytności.


ORGANIZATORZY:
Białoruskie Towarzystwo Historyczne, Fundacja Historia i Kultura, Magazyn Historyczny „Mówią Wieki”, Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Polski w Mińsku,  Sala Koncertowa

 

Organizatorzy:

porozumienie_wydawcow_ksiazki_historycznej_.jpglogo_zamku_.jpglogo_do_na_strone___kolor_2_jpg__.jpgsmp.jpg

Patronat honorowy:

wersja1_krzywe.jpgmkidn_01_cmyk_.jpg20110530_mnisw_logotyp_01_.jpgMINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

Partnerzy:

metro.jpgMatras

Patroni medialni:

TVP HISTORIAmw_.jpgBIBLIOTEKA ANALIZMAGAZYN LITERACKI KSIĄŻKIrynek_ksiazki_.jpgdk_logo.jpg_.jpgsm.jpglogo_uwazam_rze_.jpglogo_nw.pdf_stron__.jpgnewsweek_historia_cz_.jpgWsieci HistoriaHISTORYKONkonflikty_.jpgWarszwaska GazetaZakazana Historiadzieje.pl_logo.jpgPoligonlogo_.jpg
© NESSO.S.C 2007