AKTUALNOŚCI
ZGŁOSZENIA 2014
DLA ODWIEDZAJĄCYCH
DLA WYDAWCÓW
DLA PRASY
ARCHIWUM - 2013 ROK
ARCHIWUM - 2012 ROK
ARCHIWUM - 2011 ROK
ARCHIWUM - 2010 ROK
ARCHIWUM - 2009 ROK
ARCHIWUM - 2008 ROK
ARCHIWUM - 2007 ROK
 
REGULAMIN XVII TARGÓW KSIĄŻKI R E G U L A M I N XVIII Targów Książki Historycznej 26–29 listopada 2009 r.
DRUKUJ

R E G U L A M I N

XVIII Targów Książki Historycznej

26–29 listopada 2009 r.1. XVIII Targi Książki Historycznej odbywać się będą w Warszawie w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim, adres: Plac Zamkowy 4, 00–277 Warszawa, w dniach 26–29 listopada 2009 r. Stoiska ekspozycyjne dostępne będą dla odwiedzających codziennie od godz. 10.00 do 18.00 (26 listopada – od godz. 12.00), dla wystawców codziennie od godz. 9.00 do 19.00. Uroczyste otwarcie z udziałem zaproszonych gości odbędzie się 26 listopada br. o godz. 12.00.

2. Przedmiotem ekspozycji mogą być wydawnictwa książkowe, periodyki, wyroby audiowizualne
i fonograficzne oraz programy i gry komputerowe o szeroko rozumianej tematyce historycznej.

3. Zgłoszenia udziału w Targach prosimy nadsyłać (na „Deklaracjach uczestnictwa”
– Załącznik nr 1) w terminie od 1 sierpnia do 30 października br. na adres Biura Targów: Porozumienie Wydawców Książki Historycznej, ul. Grzybowska 77, 00−844 Warszawa. Złożenie „Deklaracji” po tym terminie nie gwarantuje przydziału stoiska. Kolejność zgłoszeń decyduje o miejscu stoiska.

4. Opłaty za udział w Targach:

Cena stoiska standardowego wynosi 2000 zł (szczegółowy opis stoiska standardowego znajduje się
w Załączniku 1/a). Wydawnictwom, które trzykrotnie uczestniczyły w Targach przysługuje 10% rabatu. Wpłaty należy dokonać na podany numer konta bezpośrednio po otrzymaniu faktury, nie później niż do
24 listopada br.:Fundacja Historia i Kultura

00−844 Warszawa

ul. Wronia 29/31,

PKO S.A. Oddział Warszawa

nr konta 60 1240 6292 1111 0000 5016 4039, NIP 527−24−29−990.5. Stoiska wraz z powierzchnią magazynową przygotowane zostaną w dniu poprzedzającym rozpoczęcie imprezy. Wydawcy mogą przygotowywać stoisko 25 listopada w godz. od 14.00 do 19.00. Wystawcy zobowiązani są do przygotowania stoisk do godz. 9.00 w dniu 26 listopada br. i do zabrania towaru
z terenu Targów dn. 29 listopada br. do godz. 21.00. Reklamacje związane z przygotowaniem
i wyposażeniem stoisk wniesione do 25 listopada br. zostaną wnikliwie rozpatrzone przez organizatorów
i w miarę możliwości uwzględnione.

6. Organizatorzy będą przydzielać stoiska w kolejności otrzymywanych zgłoszeń, uwzględniając
w miarę możliwości życzenia wystawców.

7. W przypadku rezygnacji z udziału w Targach po 13 listopada br. organizatorzy obciążą wystawcę wszystkimi kosztami związanymi z przygotowaniem stoiska, zgodnie z zamówieniem określonym
w „Deklaracji”.

8. Wystawcy zobowiązani są do przedstawienia organizatorom dowodu wpłaty lub kserokopii dokonanego przelewu do godz. 10.00 w dniu otwarcia Targów – 26 listopada br. pod rygorem usunięcia stoiska.

9. Organizatorzy zapewniają całodobową ochronę terenu Targów oraz stoisk wraz z ekspozycją
w godz. od 18.00 do 10.00. W godz. 10.00–18.00 wystawcy zobowiązani są do opieki i obsługi własnych stoisk.
Nazwiska osób upoważnionych do przebywania na stoisku proszę zgłaszać organizatorom przed rozpoczęciem imprezy w celu nadania identyfikatorów. W miarę możliwości organizatorzy mogą zapewnić obsługę stoiska wystawcy – taką potrzebę należy zgłaszać do 13 listopada br.

10. Imprezy towarzyszące należy zgłaszać na formularzu nr 2. Zgłoszenie imprezy powinno nastąpić do
6 listopada 2009 r. po tym terminie organizator nie gwarantuje umieszczenia informacji o imprezie
w oficjalnych materiałach dotyczących targów.

11. Załączone deklaracje:

a. Załącznik nr 1 – deklaracja uczestnictwa w Targach Książki Historycznej.

b. Załącznik nr 1/a – informacja o stoisku standardowym i cennikiem wyposażenia dodatkowego.

c. Załącznik nr 2 – informacja o planowanych imprezach towarzyszących, spotkaniach autorskich.

d. Załącznik nr 3 – wykaz książek prezentowanych na stoiskach. Dane te znajdą się w bazie danych i będą udostępnione kupującym.

e. Załącznik nr 4 – zamówienie napisu na fryzie.12. Osoby kontaktowe:

Dyrektor Targów: Waldemar Michalski, tel./fax 022 620 49 72, 0 601 313 654,
e−mail: waldemar
.michalski@bellona.pl

Komisarz targów: Ewa Kucińska, tel./fax 022 652 30 87, 022 457 04 05, 0 669 969 971, e−mail:ewa.kucinska@bellona.pl

Zgłoszenia uczestnictwa, imprezy towarzyszące, Ewa Cieślak, tel./fax 022 652 30 87,
022 457 04 05, 0 601 514 794, e−mail:
ewa.cieslak@bellona.pl,

Faktury: Bogumiła Krawczyk, tel. 022 457 04 07,

Koordynator ze strony Zamku Królewskiego, Małgorzata Sabajtis, tel./fax 022 355 52 32, 0 664 118 363,
e-mail: m.sabajtis@zamek-krolewski.pl

Stoisko zbiorcze – Maria Zadrożna, tel. 022 457 03 06, 0 605 627 680

Sprawy techniczne dotyczące stoisk – Ryszard Grajewski, tel. kom. 0 602 237 469,
e-mail: grajewski@supermedia.pl13. Podpisując „Deklarację uczestnictwa” wystawcy zobowiązują się do przestrzegania powyższego „Regulaminu”.

 

Organizatorzy:

porozumienie_wydawcow_ksiazki_historycznej_.jpglogo_zamku_.jpglogo_do_na_strone___kolor_2_jpg__.jpgsmp.jpg

Patronat honorowy:

wersja1_krzywe.jpgmkidn_01_cmyk_.jpg20110530_mnisw_logotyp_01_.jpgMINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

Partnerzy:

metro.jpgMatras

Patroni medialni:

TVP HISTORIAmw_.jpgBIBLIOTEKA ANALIZMAGAZYN LITERACKI KSIĄŻKIrynek_ksiazki_.jpgdk_logo.jpg_.jpgsm.jpglogo_uwazam_rze_.jpglogo_nw.pdf_stron__.jpgnewsweek_historia_cz_.jpgWsieci HistoriaHISTORYKONkonflikty_.jpgWarszwaska GazetaZakazana Historiadzieje.pl_logo.jpgPoligonlogo_.jpg
© NESSO.S.C 2007