AKTUALNOŚCI
ZGŁOSZENIA 2014
DLA ODWIEDZAJĄCYCH
DLA WYDAWCÓW
DLA PRASY
ARCHIWUM - 2013 ROK
ARCHIWUM - 2012 ROK
ARCHIWUM - 2011 ROK
ARCHIWUM - 2010 ROK
ARCHIWUM - 2009 ROK
ARCHIWUM - 2008 ROK
ARCHIWUM - 2007 ROK
 
Deklaracja uczestnictwa
pobierzDRUKUJ

Załącznik nr 1

 

Deklaracja uczestnictwa

w XIX Targach Książki Historycznej

25–28 listopada 2010 r.

 

(należy wypełnić i przesłać w terminie do 30 września 2010 r.)

 

Nazwa i adres Wydawnictwa (dane do faktury): …..........................................................................................

Ulica: .........................................................................................................................................................................

Kod i miasto: ............................................................................................................................................................

Tel., faks: ...................................................................................................................................................................

e−mail: .......................................................................................................................................................................

NIP: ...........................................................................................................................................................................

Nr konta bankowego: .............................................................................................................................................

Osoba kontaktowa: .........................................................................................

Tel.: ….................................................................................. e-mail: ........................................................................

Osoba reprezentująca: ............................................................................................................................................

 

Niniejszym deklarujemy udział w XIX Targach Książki Historycznej i zobowiązujemy się wpłacić należność za udział w Targach zgodnie ze specyfikacją znajdującą się w załączniku nr 1/a bezpośrednio
po otrzymaniu faktury na konto: Fundacja Historia i Kultura, 00−844 Warszawa, ul. Wronia 29/31, nr konta Pekao S.A. Oddział Warszawa 60 1240 6292 1111 0000 5016 4039, NIP 527−24−29−990

 

  ….....................................                                                                                         ….........................................

                data                                                                                                                     podpis i pieczęć

 

 

Uwaga:

Wydawnictwom, które co najmniej trzykrotnie brały udział w Targach przysługuje 10% rabatu.

 

 

 

Organizatorzy:

porozumienie_wydawcow_ksiazki_historycznej_.jpglogo_zamku_.jpglogo_do_na_strone___kolor_2_jpg__.jpgsmp.jpg

Patronat honorowy:

wersja1_krzywe.jpgmkidn_01_cmyk_.jpg20110530_mnisw_logotyp_01_.jpgMINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

Partnerzy:

metro.jpgMatras

Patroni medialni:

TVP HISTORIAmw_.jpgBIBLIOTEKA ANALIZMAGAZYN LITERACKI KSIĄŻKIrynek_ksiazki_.jpgdk_logo.jpg_.jpgsm.jpglogo_uwazam_rze_.jpglogo_nw.pdf_stron__.jpgnewsweek_historia_cz_.jpgWsieci HistoriaHISTORYKONkonflikty_.jpgWarszwaska GazetaZakazana Historiadzieje.pl_logo.jpgPoligonlogo_.jpg
© NESSO.S.C 2007