AKTUALNOŚCI
ZGŁOSZENIA 2014
DLA ODWIEDZAJĄCYCH
DLA WYDAWCÓW
DLA PRASY
ARCHIWUM - 2013 ROK
ARCHIWUM - 2012 ROK
ARCHIWUM - 2011 ROK
ARCHIWUM - 2010 ROK
ARCHIWUM - 2009 ROK
ARCHIWUM - 2008 ROK
ARCHIWUM - 2007 ROK
 
REGULAMIN XXII TKH
pobierzDRUKUJ

R E G U L A M I N

XXII Targów Książki Historycznej

28 listopada – 1 grudnia 2013 r.1. XXII Targi Książki Historycznej odbywać się będą w Warszawie w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim, adres: Plac Zamkowy 4, 00–277 Warszawa, w dniach 28 listopada – 1 grudnia 2013 roku. Stoiska ekspozycyjne dostępne będą dla odwiedzających codziennie od godz. 10.00 do 18.00, dla wystawców codziennie od godz. 9.00 do 19.00. Uroczyste otwarcie z udziałem zaproszonych gości odbędzie się 28 listopada br. o godz. 12.00.

2. Przedmiotem ekspozycji mogą być wydawnictwa książkowe, periodyki, wyroby audiowizualne
i fonograficzne oraz programy i gry komputerowe o szeroko rozumianej tematyce historycznej.

3. Podczas XXII Targów Książki Historycznej planowana jest organizacja Salonu Muzeów oraz Salonu Bibliotek oraz Salonu Książki Białoruskiej (szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym terminie).

4. Zgłoszenia udziału w Targach prosimy nadsyłać (na „Deklaracjach uczestnictwa” – Załącznik nr 1)
w terminie
od 1 lipca do 30 września br. pod adres Biura Targów: Porozumienie Wydawców Książki Historycznej, ul. Bema 87, 01-233 Warszawa. Złożenie „Deklaracji” po tym terminie nie gwarantuje przydziału stoiska. Kolejność zgłoszeń decyduje o miejscu stoiska.

5. Opłaty za udział w Targach:

Cena stoiska standardowego wynosi 2000 zł (szczegółowy opis stoiska standardowego znajduje
się w Załączniku 1/a). Wydawnictwom, które trzykrotnie uczestniczyły w Targach, przysługuje 10% rabatu. Wpłaty należy dokonać na podany numer konta bezpośrednio po otrzymaniu faktury, nie później niż do 20 listopada br.:

Fundacja Historia i Kultura

01-233 Warszawa

ul. Bema 87,

PKO S.A. Oddział Warszawa

nr konta 60 1240 6292 1111 0000 5016 4039, NIP 527−24−29−990.

6. Stoiska wraz z powierzchnią magazynową przygotowane zostaną w dniu poprzedzającym rozpoczęcie imprezy. Wydawcy mogą przygotowywać stoisko 27 listopada w godz. od 14.00 do 19.00. Wystawcy zobowiązani są do przygotowania stoisk do godz. 9.00 w dniu 28 listopada br. i do zabrania towaru z terenu Targów dn. 1 grudnia br. do godz. 21.00. Reklamacje związane z przygotowaniem i wyposażeniem stoisk zgłoszone do 28 listopada br. zostaną wnikliwie rozpatrzone przez organizatorów
i w miarę możliwości uwzględnione.

7. Organizatorzy będą przydzielać stoiska w kolejności otrzymywanych zgłoszeń, uwzględniając w miarę możliwości życzenia wystawców.

8. W przypadku rezygnacji z udziału w Targach po 1 listopada br. organizatorzy obciążą wystawcę wszystkimi kosztami związanymi z przygotowaniem stoiska, zgodnie
z zamówieniem określonym w „Deklaracji”.

9. Wystawcy zobowiązani są do przedstawienia organizatorom dowodu wpłaty dokonanego przelewu do godz. 10.00 w dniu otwarcia Targów – 28 listopada br. pod rygorem usunięcia stoiska.

10. Organizatorzy zapewniają całodobową ochronę terenu Targów oraz stoisk wraz z ekspozycją
w godz. od 18.00 do 10.00. W godz. 10.00–18.00 wystawcy zobowiązani są do opieki i obsługi własnych stoisk. Nazwiska osób upoważnionych do przebywania na stoisku proszę zgłaszać organizatorom przed rozpoczęciem imprezy w celu nadania identyfikatorów. W miarę możliwości organizatorzy mogą zapewnić obsługę stoiska wystawcy – taką potrzebę należy zgłaszać
do dnia 4 listopada br.

11. Imprezy towarzyszące należy zgłaszać na formularzu nr 2. Zgłoszenie imprezy powinno nastąpić do 15 października br., po tym terminie organizator nie gwarantuje umieszczenia informacji
o imprezie w oficjalnych materiałach dotyczących targów.

12. Załączone deklaracje:

a. Załącznik nr 1 – deklaracja uczestnictwa w Targach Książki Historycznej.

b. Załącznik nr 1/a – informacja o stoisku standardowym oraz cennik wyposażenia dodatkowego.

c. Załącznik nr 2 – informacja o planowanych imprezach towarzyszących, spotkaniach autorskich.

d. Załącznik nr 3 – wykaz książek prezentowanych na stoisku. Dane te znajdą się w bazie danych
i będą udostępnione kupującym.

e. Załącznik nr 4 – zamówienie napisu na fryzie.

13. Osoby kontaktowe:

Dyrektor Targów: Waldemar Michalski

tel. 22 457 04 45, 601 313 654, waldemar.michalski@bellona.pl


Komisarz targów: Ewa Cieślak

(zgłoszenia uczestnictwa, imprezy towarzyszace)

tel. 22 457 04 05, fax 22 652 30 87, 603 170 560, ewa.cieslak@bellona.pl


Faktury: Waldemar Michalski

tel. 22 457 04 45, waldemar.michalski@bellona.pl

 

Koordynator ze strony Zamku Królewskiego: Marta Smolińska

tel./fax 22 355 53 36, 664 118 373, m.smolinska@zamek-krolewski.pl


Stoisko zbiorcze: Alina Dziubińska

tel. 22 457 03 02, 502 412 122, alina.dziubinska@bellona.pl

 

Zabudowa stoisk: Ryszard Grajewski

tel.: 602 237 469, ryszard.grajewski@supermedia.pl

 

 

Organizatorzy:

porozumienie_wydawcow_ksiazki_historycznej_.jpglogo_zamku_.jpglogo_do_na_strone___kolor_2_jpg__.jpgsmp.jpg

Patronat honorowy:

wersja1_krzywe.jpgmkidn_01_cmyk_.jpg20110530_mnisw_logotyp_01_.jpgMINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

Partnerzy:

metro.jpgMatras

Patroni medialni:

TVP HISTORIAmw_.jpgBIBLIOTEKA ANALIZMAGAZYN LITERACKI KSIĄŻKIrynek_ksiazki_.jpgdk_logo.jpg_.jpgsm.jpglogo_uwazam_rze_.jpglogo_nw.pdf_stron__.jpgnewsweek_historia_cz_.jpgWsieci HistoriaHISTORYKONkonflikty_.jpgWarszwaska GazetaZakazana Historiadzieje.pl_logo.jpgPoligonlogo_.jpg
© NESSO.S.C 2007