NAGRODA KLIO

 

 

Porozumienie Wydawców Książki Historycznej każdego roku wyróżnia wkład polskich autorów w popularyzację historii oraz docenia wydawców literatury historycznej, przyznając Nagrodę „KLIO”. Nagroda przyznawana jest przez niezależne Jury w kilku kategoriach. W ostatnich latach Jury nominowało do nagród w kategoriach:

autorskiej (indywidualny wkład autora w popularyzację historii);
edytorskiej (dla wydawcy za publikację interesujących serii, cykli itp.);
monografii naukowej (merytoryczny wkład w poznawanie historii);
innej, według uznania Jury lub sugestii sponsorów (np. varsaviana).

Nagrody wręczane są podczas dorocznych Targów Książki Historycznej. Prawo zgłaszania propozycji do nagrody mają członkowie Jury, wydawcy, redakcje, instytucje oraz osoby prywatne. Proponowani mogą być jedynie autorzy, edytorzy polscy oraz książki wydane w roku bieżącym oraz poprzedzającym dany rok kalendarzowy (decyduje metryka książki).

Zapraszamy do zgłaszania tytułów.
Wytypowane publikacje (2-3 egzemplarze) wraz z krótkim uzasadnieniem należy dostarczyć do siedziby Porozumienia w terminie do 1 października br. Tytuły zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu nie będą brane pod uwagę w pracach Jury.


 

Organizatorzy:

porozumienie_wydawcow_ksiazki_historycznej_.jpglogo_zamku_.jpglogo_do_na_strone___kolor_2_jpg__.jpgsmp.jpg

Patronat honorowy:

wersja1_krzywe.jpgmkidn_01_cmyk_.jpg20110530_mnisw_logotyp_01_.jpgMINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

Partnerzy:

metro.jpgMatras

Patroni medialni:

TVP HISTORIAmw_.jpgBIBLIOTEKA ANALIZMAGAZYN LITERACKI KSIĄŻKIrynek_ksiazki_.jpgdk_logo.jpg_.jpgsm.jpglogo_uwazam_rze_.jpglogo_nw.pdf_stron__.jpgnewsweek_historia_cz_.jpgWsieci HistoriaHISTORYKONkonflikty_.jpgWarszwaska GazetaZakazana Historiadzieje.pl_logo.jpgPoligonlogo_.jpg
© NESSO.S.C 2007