NAGRODY KLIO 2008
DRUKUJ

 

Wyniki konkursu o Nagrodę KLIO w 2008 r.

Jury Nagrody KLIO po rozpatrzeniu zgłoszonych 138 propozycji książek wydanych w latach 2007-2008 r. postanowiło przyznać następujące nagrody.

 

W kategorii autorskiej

 Nagroda I stopnia:

 • Przemysław Urbańczyk - za książkę Trudne początki Polski (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej).

Dwie nagrody II stopnia:

 •  Maciej Górny - za książkę Przede wszystkim ma być naród. Marksistowskie historiografie w Europie Środkowo-Wschodniej (Wydawnictwo TRIO);
 •  Witold Bereś, Krzysztof Brunetko - za książkę Marek Edelman. Życie. Po prostu (Wydawnictwo Świat Książki).

Dwa wyróżnienia:

 •  Zygmunt Krzak - za książkę Od matriarchatu do patriarchatu (Wydawnictwo TRIO);
 •  Leszek Moczulski - za książkę Narodziny międzymorza (Wydawnictwo BELLONA).

 W kategorii monografii naukowych

Nagroda I stopnia:

 • Piotr M. Majewski - za książkę Niemcy Sudeccy 1848-1948. Historia pewnego nacjonalizmu (Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego).

Dwie nagrody II stopnia:

 • Piotr Kroll - za książkę Od ugody Hadziackiej do Cudnowa. Kozaczyzna między Rzecząpospolitą a Moskwą w latach 1658-1660  (Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego);
 • Grzegorz Miernik - za książkę „My” i "Oni". Społeczeństwo Kielecczyzny i stalinowski system władzy  (Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej).

Wyróżnienie:

 • Tomasz Stryjek - za książkę Jakiej przeszłości potrzebuje przyszłość? Interpretacje dziejów narodowych w historiografii i debacie publicznej na Ukrainie 1991-2004  (Instytut Studiów Politycznych PAN, Oficyna Wydawnicza Rytm).

W kategorii edytorskiej

Nagroda I stopnia:

 • Wydawnictwo DiG za edycję książki Ewy Łomnickiej-Żakowskiej pt. Grafika polska XVIII wieku.

Nagrodę II stopnia:

 • Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Wydawnictwo Bernardinum za edycję książki Janusza Tondela pt. Inkunabuły w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie.
Nagrodę III stopnia:
 • Wydawnictwo DEMART za edycję książki pt. Legenda Legionów.

Dwa wyróżnienia:

 • Oficyna Wydawnicza RYTM za edycję książki Wilma Hosenfelda pt. „Staram się ratować każdego". Życie niemieckiego oficera w listach i dziennikach;
 • Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora i Przedsiębiorstwo Wydawniczego Rzeczpospolita za edycję książki pt. 200 dni Napoleona.

W kategorii Varsaviana

Nagroda I stopnia:

 • Artur III Nadolski - za książkę Pani Chłodna (opowieść o warszawskiej ulicy) (Wydawnictwo BELLONA).

Dwie nagrody II stopnia:

 • Małgorzata Klasicka - za książkę Kobiety powstańcy warszawscy w niewoli niemieckiej (1944-1945) (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych  w Łambinowicach - Opolu);
 • Tomasz Mościcki - za książkę Kochana Stara Buda. Teatr Qui-Pro-Quo (LTW, Fundacja Historia i Kultura).

Wyróżnienie:

 • Stanisław F. Ozimek - za książkę Media Walczącej Warszawy (Fundacja „Warszawa Walczy 1939-1945).

 

Więcej informacji o ksiażkach nagrodzonych

 

 

Organizatorzy:

porozumienie_wydawcow_ksiazki_historycznej_.jpglogo_zamku_.jpglogo_do_na_strone___kolor_2_jpg__.jpgsmp.jpg

Patronat honorowy:

wersja1_krzywe.jpgmkidn_01_cmyk_.jpg20110530_mnisw_logotyp_01_.jpgMINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

Partnerzy:

metro.jpgMatras

Patroni medialni:

TVP HISTORIAmw_.jpgBIBLIOTEKA ANALIZMAGAZYN LITERACKI KSIĄŻKIrynek_ksiazki_.jpgdk_logo.jpg_.jpgsm.jpglogo_uwazam_rze_.jpglogo_nw.pdf_stron__.jpgnewsweek_historia_cz_.jpgWsieci HistoriaHISTORYKONkonflikty_.jpgWarszwaska GazetaZakazana Historiadzieje.pl_logo.jpgPoligonlogo_.jpg
© NESSO.S.C 2007