NAGRODY KLIO 2011
DRUKUJ

Od 1995 roku targom towarzyszy Nagroda Klio dla najlepszych książek historycznych, przyznawana w czterech kategoriach. W skład jury Nagrody Klio wchodzą: prof. Tomasz Szarota, Tomasz Kizwalter, Jan Kieniewicz, Henryk Samsonowicz i Janusz Tazbir oraz redaktorzy Marian Turski („Polityka") i Tomasz Lubieński („Nowe Książki").

 

W tym roku jury Nagrody KLIO przyznała następujące nagrody:

W kategorii autorskiej:

*    Nagrodę I stopnia

  • Anna Wolff-Powęska – za książkę Pamięć – brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości (1945–2010) (Wydawnictw Zysk i S-ka)

 

   Nagrodę II stopnia

  • Katarzyna Marciniak – za książkę Mitologia grecka i rzymska (Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.)

*      Nagrodę III stopnia

  • Dariusz Andrzej Sikorski – za książkę Kościół w Polsce za Mieszka I i Bolesława Chrobrego (Wydawnictwo Naukowe UAM)

W kategorii monografii naukowych:

*      Nagrodę I stopnia

·      Hanna Zaremska – za książkę Żydzi w średniowiecznej Polsce. Gmina Krakowska (Wydawnictwo Instytutu Historii PAN)

*      Nagrodę II stopnia

·      Jerzy Kochanowski – za książkę Tylnymi drzwiami. „Czarny rynek” w Polsce 1944–1989 (Instytut Historyczny UW i Wydawnictwo Neriton)

*      Nagrodę III stopnia

·      Piotr Łukasz Grotowski – za książkę Święci wojownicy w sztuce bizantyńskiej (843–1261) (Wydawnictwo WAM)

W kategorii edytorskiej:

*      trzy wyróżnienia:

·      Wydawnictwo DEMART za edycję książki pt. Polska od roku 1944. Najnowsza historia

·      Wydawnictwo BOSZ za edycję książki pt. Dzieje Polskiej dyplomacji

·      Wydawnictwo Instytutu Historii PAN za edycję książki pt. Najstarsza księga promocji Wydziału Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego w latach 1402–1541

W kategorii varsaviana przyznano:

    Cztery równorzędne nagrody II stopnia

·      Lech Królikowski – za książkę Warszawa – dzieje fortyfikacji  (Wydawnictwo TRIO).

·   Aleksandra Sołtan-Lipska – za opracowanie do druku wspomnień Stanisława Gieysztora Moja Warszawa (Muzeum Historyczne m.st. Warszawy)

·      Karol Madej i Małgorzata Żuławnik za książkę Proboszcz Getta (Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu).

·      Joanna Olczak-Ronikier za książkę Korczak. Próba biografii (Wydawnictwo WAB).

 

Organizatorzy:

porozumienie_wydawcow_ksiazki_historycznej_.jpglogo_zamku_.jpglogo_do_na_strone___kolor_2_jpg__.jpgsmp.jpg

Patronat honorowy:

wersja1_krzywe.jpgmkidn_01_cmyk_.jpg20110530_mnisw_logotyp_01_.jpgMINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

Partnerzy:

metro.jpgMatras

Patroni medialni:

TVP HISTORIAmw_.jpgBIBLIOTEKA ANALIZMAGAZYN LITERACKI KSIĄŻKIrynek_ksiazki_.jpgdk_logo.jpg_.jpgsm.jpglogo_uwazam_rze_.jpglogo_nw.pdf_stron__.jpgnewsweek_historia_cz_.jpgWsieci HistoriaHISTORYKONkonflikty_.jpgWarszwaska GazetaZakazana Historiadzieje.pl_logo.jpgPoligonlogo_.jpg
© NESSO.S.C 2007