NAGRODY KLIO 2007
DRUKUJ

Wyniki konkursu o Nagrodę KLIO w 2007 roku

 

Po raz dwunasty niezależne Jury pracujące pod przewodnictwem prof. Tomasza Szaroty, z udziałem profesorów: Jana Kieniewicza, Tomasza Kizwaltera, Henryka Samsonowicza, Janusza Tazbira oraz redaktorów Tomasza Łubieńskiego i Mariana Turskiego dokonało wyboru autorów, tytułów lub przedsięwzięć wydawniczych i wyróżniło je Nagrodą KLIO w 2007 roku.

 

W kategorii autorskiej przyznano:

Nagrodę I stopnia dla:

  • Władysława Duczko za książkę Ruś Wikingów. Historia obecności Skandynawów we wczesnośredniowiecznej Europie Wschodniej (Wydawnictwo TRIO).

Nagrodę II stopnia dla:

  • Igora Kąkolewskiego za książkę Melancholia władzy. Problem tyranii w europejskiej kulturze politycznej XVI stulecia (Wydawnictwo NERITON).

Nagrodę III stopnia dla:

  • Anny Landau-Czajki za książkę Syn będzie Lech… Asymilacja Żydów w Polsce międzywojennej (Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN);

Wyróżnienie dla:

  • Zespołu autorów: Romana Czaji, Mariana Dygo, Sławomira Gawlasa, Grzegorza Myśliwskiego, Krzysztofa Ożoga za książkę Ziemie polskie wobec Zachodu. Studia nad rozwojem średniowiecznej. Europy (Wydawnictwo DIG);

W kategorii monografii naukowych przyznano:

Nagrodę I stopnia dla:

· Małgorzaty Karpińskiej za książkę "Nie ma Mikołaja!" Starania o kształt sejmu w powstaniu listopadowym 1830-1831 (Wydawnictwo NERITON)

Nagrodę II stopnia dla:

· Sebastiana Ligarskiego za książkę W zwierciadle ogłoszeń drobnych. Życie codzienne na Śląsku w latach 1945-1949 (Instytut Pamięci Narodowej - Wrocław).

Nagrodę III stopnia dla:

· Marii Fieldorf i Leszka Zachuty za książkę Generał Fieldorf "NIL". Fakty, dokumenty, relacje (Oficyna Wydawnicza Rytm, Instytut Józefa Piłsudskiego w Warszawie)

Wyróżnienie:

· Jerzego Grzybowskiego za książkę Białorusini w polskich regularnych formacjach wojskowych w latach 1918-1945 (Instytut Studiów Politycznych PAN, Oficyna Wydawnicza Rytm)

 

W kategorii edytorskiej przyznano:

Trzy równorzędne nagrody I stopnia dla:

· Wydawnictwa DEMART za edycję książki Polaków Dzieje Malowane

· Wydawnictwa BERNARDINUM i Wydawnictwa BELLONA za edycję książki Ryszarda T. Komorowskiego Ilustrowany przewodnik heraldyczny

· Wydawnictwa BELLONA za edycję książki Najwspanialsze miejsca pielgrzymkowe

 

W kategorii Varsaviana przyznano:

Nagrodę I stopnia dla:

· Fundacji Warszawa Walczy 1939-1945 za edycję Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powstania Warszawskiego, tomy 1 - 6 (koedycja z Wydawnictwem BELLONA).

Nagrodę II stopnia dla:

· Błażeja Brzostka za książkę Za progiem. Codzienność w przestrzeni publicznej Warszawy lat 1955-1970 (Wydawnictwo TRIO).

Nagrodę III stopnia dla:

· Bogusława Kopki za książkę Konzentratinslager Warschau. Historia i następstwa (Instytut Pamięci Narodowej).

Wyróżnienie dla:

· Jerzego S. Majewskiego i Tomasza Urzykowskiego za książkę Przewodnik po powstańczej Warszawie (Muzeum Powstania Warszawskiego).

 

 

Przyznano Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka za rok 2007

Jury Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka przyznało w 2007 r. nagrodę Społecznemu Instytutowi Wydawniczemu Znak za pracę Adama Zamojskiego 1812. Wojna z Rosją opublikowaną w roku 2007.

Jury postanowiło również wyróżnić Zbigniewa Dunina-Wilczyńskiego za pracę Legia Honorowa opublikowaną w 2006 roku nakładem autora.

 

Organizatorzy:

porozumienie_wydawcow_ksiazki_historycznej_.jpglogo_zamku_.jpglogo_do_na_strone___kolor_2_jpg__.jpgsmp.jpg

Patronat honorowy:

wersja1_krzywe.jpgmkidn_01_cmyk_.jpg20110530_mnisw_logotyp_01_.jpgMINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

Partnerzy:

metro.jpgMatras

Patroni medialni:

TVP HISTORIAmw_.jpgBIBLIOTEKA ANALIZMAGAZYN LITERACKI KSIĄŻKIrynek_ksiazki_.jpgdk_logo.jpg_.jpgsm.jpglogo_uwazam_rze_.jpglogo_nw.pdf_stron__.jpgnewsweek_historia_cz_.jpgWsieci HistoriaHISTORYKONkonflikty_.jpgWarszwaska GazetaZakazana Historiadzieje.pl_logo.jpgPoligonlogo_.jpg
© NESSO.S.C 2007