REGULAMIN NAGRODY KLIO 2014
DRUKUJ

 

 

POROZUMIENIE WYDAWCÓW KSIĄŻKI HISTORYCZNEJ

siedziba: BELLONA S.A.

ul. Bema 87, 01-233 Warszawa

tel. 22 620 42 91, tel./faks 22 652 26 95, 601 313 654

e-mail: zbigniew.czerwinski@bellona.pl, e-mail: waldemar.michalski@bellona.pl

www.pwkh.pl

 

REGULAMIN NAGRODY KLIO

POROZUMIENIA WYDAWCÓW KSIĄŻKI HISTORYCZNEJ

 

REGULAMIN NAGRODY KLIO
POROZUMIENIA WYDAWCÓW KSIĄŻKI HISTORYCZNEJ

Porozumienie Wydawców Książki Historycznej, pragnąc wyróżnić i docenić wkład polskich autorów i wydawców w popularyzację historii i literatury historycznej, ustanowiło NAGRODĘ KLIO.

§ 1. Sprawy organizacyjne
1. W celu przyznania nagrody Porozumienie powołało niezależne Jury, w składzie:
– Prof. dr hab. Tomasz Kizwalter
– Prof. dr hab. Jan Kieniewicz
– Prof. dr hab. Henryk Samsonowicz
– Prof. dr hab. Tomasz Szarota
– Prof. dr hab. Janusz Tazbir
– Red. Marian Turski („Polityka”)
– Red. Tomasz Łubieński („Nowe Książki”)

 


2. Przewodniczący Jury jest wybierany i powoływany większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Jury. Obowiązki Przewodniczącego od 1997 r. piastuje prof. dr hab. Tomasz Szarota.

3. Jury wyznacza także Sekretarza, który jest odpowiedzialny za organizacyjne i techniczne przygotowywanie spotkań oraz prawidłowy przebieg prac i realizację decyzji Jury. Sekretarz może korzystać z pomocy współorganizatorów Targów Książki Historycznej. Obowiązki Sekretarza pełni Zbigniew Czerwiński.

4. Jury działa na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby przez Przewodniczącego lub Sekretarza.

5. Jury reprezentowane jest przez Przewodniczącego bądź członków upoważnionych przez Przewodniczącego.

6. Zmiany regulaminu wymagają decyzji Jury podjętej większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Jury.


§ 2. Nagrody
1. Prawo zgłaszania propozycji do nagrody mają członkowie Jury, wydawcy, redakcje, instytucje i osoby prywatne. Proponowani mogą być jedynie autorzy i wydawcy polscy oraz książki wydane w roku bieżącym i poprzednim (2013 i 2014).

2. W 2014 r. Jury ze zgłoszonych propozycji nominuje do nagród w kategoriach:
autorskiej (indywidualny wkład autora w popularyzację historii),
edytorskiej (dla wydawcy za publikację serii, cykli itp.; dla redaktora, edytora),
monografii naukowej (merytoryczny wkład w poznawanie historii),
innej, według uznania Jury lub sugestii sponsorów (np. varsaviana).

3. Książki należy zgłaszać do 01.10.2014 r. Prosimy o przesłanie lub dostarczenie 3 egzemplarzy każdej z proponowanych do nagrody książek pod adres siedziby Porozumienia Wydawców Książki Historycznej z dopiskiem „Nagroda Klio”:

Waldemar Michalski
Porozumienie Wydawców Książki Historycznej
ul. Bema 87
01-233 Warszawa


4. Nominacje ogłaszane są corocznie na konferencji prasowej przed inauguracją Targów Książki Historycznej.

5. Przyznanie nagród odbywa się zgodnie z odrębnym regulaminem ustanowionym przez Jury.

6. Lista nagrodzonych jest tajemnicą Jury do czasu jej oficjalnego ogłoszenia podczas uroczystej inauguracji Targów Książki Historycznej.

7. Nominowani do nagród otrzymują dyplomy, a laureaci nagrody pieniężne lub rzeczowe.

8. Wysokość nagród uzależniona jest od ogólnej kwoty, jaka zostanie pozyskana na ten cel w danym roku.

§ 3. Środki na nagrody

1. Środki finansowe na nagrody i koszty działalności Jury pokrywane są ze środków uzyskanych w trakcie organizacji Targów Książki Historycznej oraz od sponsorów.

2. Środkami finansowymi dysponuje Sekretarz, który w porozumieniu z Przewodniczącym i zgodnie z decyzjami podjętymi przez Jury rozporządza nimi.

3. Po zakończeniu prac Jury, związanych z wręczeniem dorocznych nagród, Sekretarz rozlicza się z wydatków przed Jury. Rozliczenie wymaga zatwierdzenia przez Jury.

 

                                                                   Za zgodność:

                                                                                Zbigniew Czerwiński

                                                                           Przewodniczący Porozumienia
                                                                             Wydawców Książki Historycznej

 

 

Organizatorzy:

porozumienie_wydawcow_ksiazki_historycznej_.jpglogo_zamku_.jpglogo_do_na_strone___kolor_2_jpg__.jpgsmp.jpg

Patronat honorowy:

wersja1_krzywe.jpgmkidn_01_cmyk_.jpg20110530_mnisw_logotyp_01_.jpgMINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

Partnerzy:

metro.jpgMatras

Patroni medialni:

TVP HISTORIAmw_.jpgBIBLIOTEKA ANALIZMAGAZYN LITERACKI KSIĄŻKIrynek_ksiazki_.jpgdk_logo.jpg_.jpgsm.jpglogo_uwazam_rze_.jpglogo_nw.pdf_stron__.jpgnewsweek_historia_cz_.jpgWsieci HistoriaHISTORYKONkonflikty_.jpgWarszwaska GazetaZakazana Historiadzieje.pl_logo.jpgPoligonlogo_.jpg
© NESSO.S.C 2007