FUNDACJA HISTORIA I KULTURA

 

Fundacja Historia i Kultura powstała w 2004 roku i od tamtej pory prowadzi aktywną działalność mającą na celu ułatwianie społeczeństwu dostępu do wiedzy historycznej, wojskowej oraz edukacyjnej. Do zadań Fundacji należą również: popularyzacja literatury z tego zakresu, wspieranie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i oświatowym, w tym
w szczególności dotyczących edukacji historycznej i wojskowej oraz popularyzowanie wartości patriotycznych.

Od momentu powstania Fundacja popularyzując wiedzę historyczną i wojskową inspiruje, organizuje i prowadzi niezarobkowe działania z nią związane, wspiera działania kół zainteresowań, przedsięwzięcia kulturalno-oświatowe (np. dofinansowanie Nagrody KLIO), zajmuje się dofinansowywaniem publikacji historycznych i wojskowych, oraz szeroko rozumianym upowszechnianiem w społeczeństwie wiedzy historycznej i wojskowej.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami np. z Muzeum Wojska Polskiego czy z Muzeum Katyńskim, których działalność jest zbieżna
z celami Fundacji.

Do ważnych zadań Fundacji należy również organizacja Targów Książki Historycznej − cyklicznej imprezy historycznej o charakterze promocyjno-informacyjnym, cieszącej się ogromnym zainteresowaniem wśród miłośników historii.

 

Organizatorzy:

porozumienie_wydawcow_ksiazki_historycznej_.jpglogo_zamku_.jpglogo_do_na_strone___kolor_2_jpg__.jpgsmp.jpg

Patronat honorowy:

wersja1_krzywe.jpgmkidn_01_cmyk_.jpg20110530_mnisw_logotyp_01_.jpgMINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

Partnerzy:

metro.jpgMatras

Patroni medialni:

TVP HISTORIAmw_.jpgBIBLIOTEKA ANALIZMAGAZYN LITERACKI KSIĄŻKIrynek_ksiazki_.jpgdk_logo.jpg_.jpgsm.jpglogo_uwazam_rze_.jpglogo_nw.pdf_stron__.jpgnewsweek_historia_cz_.jpgWsieci HistoriaHISTORYKONkonflikty_.jpgWarszwaska GazetaZakazana Historiadzieje.pl_logo.jpgPoligonlogo_.jpg
© NESSO.S.C 2007