POROZUMIENIE WYDAWCÓW KSIĄŻKI HISTORYCZNEJ
 
POROZUMIENIE WYDAWCÓW KSIĄŻKI HISTORYCZNEJ

 

Porozumienie Wydawców Książki Historycznej zostało powołane w 1992 roku z inicjatywy Wydawnictwa Bellona, jako forma zrzeszenia, które próbowało zahamować niekorzystne tendencje na rynku dla książek upowszechniających historię. Sygnatariusze Porozumienia solidarnie zobowiązali się do wspólnego działania na rzecz popularyzacji, reklamy i promocji wydawnictw książkowych, periodyków, wydawnictw audiowizualnych, programów i gier komputerowych o tematyce historycznej. Wspólne działanie przyczynić się miało do uporządkowana polityki wydawniczej, skutecznego i pełniejszego obiegu informacji na temat potrzeb czytelników, działań wydawców i tendencji w branży edytorskej. Porozumienie zostało podpisane przez 8 oficyn, które 13 czerwca 1992 roku, w liście intencyjnym wyraziły dążenie do podjęcia współpracy w zakresie druku, promocji i dystrybucji publikacji o szeroko pojętej tematyce historycznej. Wśród głównych zamierzeń Porozumienia znalazły się m.in.:

  1. utworzenie korespondencyjnego Klubu Miłośników Książki Historycznej,
  2. stworzenie banku danych zawierającego podstawowi formacje o wszystkich dostępnych na rynku pozycjach literatury historycznej,
  3. prowadzenie wspólnych działań promocyjnych, informacyjnych i dystrybucyjnych,
  4. opracowanie i wydawanie wspólnego Katalogu publikacji o tematyce historycznej

 

Z czasem ilość członków Porozumienia powiększała się, kolejne wydawnictwa, którym nieobojętny był los książki historycznej na polskim rynku, przystępowały do niego. Obecnie Porozumienie zrzesza już prawie pięćdziesiąt oficyn, których oferta tytułowa stanowi prawie 90% wydawanych w ciągu roku książek historycznych.

Dużym sukcesem, w zakresie popularyzacji literatury historycznej okazał się pomysł stworzenia Katalogu Klubu Miłośników Książki Historycznej. Poprzez Katalog, wydawcy od 16 lat promują i rozpowszechniają swoje publikacje, dzięki czemu grono miłośników książki historycznej systematycznie otrzymuje informacje o najnowszych publikacjach. Katalog jest również swoistym narzędziem, które pomaga rozwijać to grono i sprawia że przystępują do niego kolejni młodzi pasjonaci historii.

Ważnym elementem działalności Porozumienia okazało się ustanowienie Nagrody KLIO za wkład polskich autorów i wydawców w popularyzację historii i literatury historycznej, przyznawanej przez niezależne Jury, w skład którego wchodzą uznane autorytety (m. in. prof. J. Tazbir, prof H. Samsonowicz, prof. dr hab. Tomasz Szarota).

Wśród wszystkich działań Porozumienia, nie można zapomnieć o jednym z najważniejszych – Targach Książki Historycznej. Jako organizator targów Porozumienie wypełnia tutaj swoją misję dwojako – tak wobec czytelników umożliwiając im bezpośredni kontakt z wydawnictwami historycznymi przez całe 4 dni trwania imprezy, jak i wobec wydawców, którzy w te sposób mogą zaprezentować swoją ofertę odwiedzającym.

 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani członkostwem w Porozumieniu i prowadzicie działalność polegającą na promocji i dystrybucji książek i innych publikacji o szeroko pojętej tematyce historycznej, prosimy o przesłanie prośby o przjęcie do grona członków Porozumienia pod adres:

Porozumienie Wydawców Książki Historycznej

ul. Bema 87

01-233 Warszawa
 
Po otrzymaniu prośby i akceptacji Państwa kandydatury przez Porozumienie prześlemy komplet dokumentów wraz z Deklaracją przystąpienia do Porozumienia Wydawców Książki Historycznej.

 

Organizatorzy:

porozumienie_wydawcow_ksiazki_historycznej_.jpglogo_zamku_.jpglogo_do_na_strone___kolor_2_jpg__.jpgsmp.jpg

Patronat honorowy:

wersja1_krzywe.jpgmkidn_01_cmyk_.jpg20110530_mnisw_logotyp_01_.jpgMINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

Partnerzy:

metro.jpgMatras

Patroni medialni:

TVP HISTORIAmw_.jpgBIBLIOTEKA ANALIZMAGAZYN LITERACKI KSIĄŻKIrynek_ksiazki_.jpgdk_logo.jpg_.jpgsm.jpglogo_uwazam_rze_.jpglogo_nw.pdf_stron__.jpgnewsweek_historia_cz_.jpgWsieci HistoriaHISTORYKONkonflikty_.jpgWarszwaska GazetaZakazana Historiadzieje.pl_logo.jpgPoligonlogo_.jpg
© NESSO.S.C 2007